Οι ζώνες με βάρη είναι ένα σημαντικό αξεσουάρ για τους ψαράδες με ψαροτούφεκο, καθώς βοηθούν στη διατήρηση της κατάλληλης πλευστότητας κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και του υποβρύχιου κυνηγιού.
Η πλευστότητα είναι η ικανότητα ενός αντικειμένου να αναδύεται στην επιφάνεια του νερού και επηρεάζεται από την ανατομία του ψαρά, την ποσότητα αέρα στους πνεύμονές του και το βάρος του εξοπλισμού του.
Για να διατηρηθεί η κατάλληλη πλευστότητα, οι ψαράδες χρησιμοποιούν ζώνες με αρνητική ανώση, οι οποίες περιέχουν βάρη που αντισταθμίζουν την πλευστότητα του ψαρά και του εξοπλισμού του, επιτρέποντας του να καταδυθεί πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Οι ψαράδες μπορούν να προσαρμόσουν το βάρος της ζώνης ανάλογα με τις απαιτήσεις τους, ώστε να επιτύχουν την κατάλληλη πλευστότητα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και του κυνηγιού.