Τα βλήματα αεροβόλου είναι ουσιαστικά οι "σφαίρες" που χρησιμοποιούνται στα αεροβόλα τουφέκια για τη σκοποβολή.
Αυτά τα βλήματα είναι συνήθως κατασκευασμένα από μια ποικιλία υλικών, όπως μολύβι, χάλυβας, και πλαστικό.
Η επιλογή του υλικού εξαρτάται από τον στόχο και την απόσταση της σκοποβολής.
Για παράδειγμα, βλήματα μεγαλύτερου βάρους και ακαμψίας χρησιμοποιούνται συνήθως για σκοπούς κυνηγιού, ενώ βλήματα με μικρότερο βάρος και μαλακότερη σύνθεση χρησιμοποιούνται για σκοπούς σκοποβολής.