Τα σχοινιά και τα κορδόνια για το camping και χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως για την ασφάληση της σκηνής, τη στήριξη των αντικειμένων σας και για τη διάσωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τα σχοινιά πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φθορά και να έχουν αρκετά μήκη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σημεία του χώρου κατασκήνωσης.
Επιπλέον, τα καλής ποιότητας κορδόνια θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φθορά, καθώς και να έχουν μεγάλη αντοχή στην τριβή.