Η πυξίδα είναι ένα αρχαιολογικό εργαλείο πλοήγησης που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την καθοδήγηση των ανθρώπων στον χώρο.
Η λειτουργία της βασίζεται στη μαγνητική δύναμη της Γης, η οποία παράγει ένα μαγνητικό πεδίο γύρω από τον πλανήτη.
Η πυξίδα δείχνει το βόρειο πόλο του μαγνητικού πεδίου και χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τον πλοηγό ή τον πεζοπόρο στη σωστή κατεύθυνση.
Οι σύγχρονες πυξίδες είναι πολύ ακριβείς και μπορούν να δείξουν την ακριβή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί, ενώ η πλοήγηση με πυξίδα αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των πλοηγών και των πεζοπόρων.