Τα διακριτικά αυτοκόλλητα σωμάτων ασφαλείας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την αναγνώριση των μελών των δυνάμεων ασφαλείας, όπως η αστυνομία και ο στρατός.
Τα αυτοκόλλητα αυτά τοποθετούνται στα περιβαλλόντα όπου απαιτείται η παρουσία τους, όπως στα ρούχα ή στα οχήματα.
Ο σκοπός τους είναι να βοηθήσουν στην εύκολη αναγνώριση των μελών των δυνάμεων ασφαλείας από το κοινό και τους συναδέλφους τους.

Τα patch για το airsoft είναι μικρά υφασμάτινα ή κεντητά κομμάτια που φοριούνται στα ρούχα ή στα εξαρτήματα των παίκτων για να δείξουν την ταυτότητα, την ομάδα ή τον ρόλο τους στο παιχνίδι.
Μπορούν να περιλαμβάνουν το λογότυπο της ομάδας, τη σημαία της χώρας, τον βαθμό του παίκτη, το όνομά του και πολλά άλλα.
Σε αυτόν τον τομέα, τα patch αποτελούν σημαντικό αξεσουάρ για τους παίκτες, καθώς προσδίδουν προσωπικότητα στον εξοπλισμό τους και βοηθούν στη διάκριση μεταξύ των μελών μιας ομάδας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.